Lejebetingelser og øvrige udgifter


Generelt

Kundens (lejerens) leje af Caprice Spa sker ved booking i kalenderen, som findes på denne hjemmeside. Bookingen er bindende for lejer og træder enegyldigt i kraft ved KLM Trading ApS' skriftlige accept og bekræftelse til lejer.

Efter at lejer har modtaget en bekræftelse på lejemålet og foretaget betaling, fremsender KLM Trading ApS et lejebevis med angivelse af sommerhusets adresse. Ved ankomsten til sommerhuset afleveres lejebeviset til servicepersonalet, som så udleverer nøglen og viser jer til rette omkring det praktiske. Målerstande (strøm, vand og varme) aflæses sammen med servicepersonalet. 

Lejemålet starter normalt lørdag og indflytning kan tidligst finde sted kl. 16.00. Ved lejemålets afslutning skal lejer forlade sommerhuset senest kl. 10.00. Sommerhuset må maximalt bebos af 18 personer.

 

Betaling

Når lejer modtager skriftlig accept og bekræftelse af lejemålet forfalder samtidig en forskudsbetaling på 25% af lejen. Det resterende lejebeløb forfalder 6 uger før indflytningsdagen. De angivne priser er ugepriser (fra lørdag til lørdag). Prisen afhænger af den gældende sæsontid. Ved ophold i mere end én uge kan prisen for ugerne derfor variere, afhængig af et skift i sæsontiderne.

 

Rengøring

Slutrengøring er obligatorisk og koster 1800 kr. Selvom slutrengøringen er obligatorisk, skal sommerhuset efterlades i ryddelig stand og opvask skal gennemføres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades i rengjort stand. Betaling for obligatorisk slutrengøring sker til servicepersonalet ved ankomsten til sommerhuset.

 

Øvrige udgifter

Forbrug af strøm, vand og varme skal afregnes efter sommerhusopholdets afslutning samtidig med nøglens tilbagelevering. Forbrugsomkostningerne vil blive modregnet depositumbeløbet.

Strøm: 2,60 kr/ kwh
Vand: 70,- kr/ m3
Varme: 2,10 kr/ enhed

Swimmingpoolen er opvarmet til 28 grader Celcius ved ankomst. Ønskes en højere temperatur skal dette meddeles til servicepersonalet ved ankomst, som så vil justere opvarmningen. Det vil tage ca. et døgn for poolen at runde de 29-30 grader - alt efter årstid og vejrforhold.

 

Depositum

Lejeren skal betale et depositum på kr 4.000,-, som betales i forbindelse med nøgleudlevering ved ankomsten til sommerhuset. Virksomheder betaler depositum senest 2 uger før lejemålets begyndelse. Skulle lejemålets varighed overstige 2 uger, skal der betales dobbelt depositum. Såfremt der ikke er opstået skader tilbagebetales depositumbeløbet efter endt ophold modregnet forbrugsomkostninger.

 

Skader

Som nævnt tilbagebetales depositumbeløbet såfremt der ikke er opstået skader. Angående poolbillard gøres opmærksom på følgende:

Opstår der en skade i form at et hul i filtdugen på poolbillard bordet, så koster dette 1000 kr pr. hul i erstatning. Caprice Spa fremstår i top stand når det udlejes, og derfor bliver filtdugen udskiftet, når denne har fået tre huller.

Da huset nøje er kontrolleret inden jeres ankomst, vil I selvfølgelig ikke komme til at betale for skader/huller forårsaget af tidligere lejere.

 

Annullering

I lejebeløbet indgår en mulighed for at annullere lejeaftalen. Afbestilling skal ske skriftligt med angivelse af årsagen. Følgende afbestillingsgebyrer vil blive opkrævet:
Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse: 20% af totallejen
Fra 59 – 35 dage før lejemålets påbegyndelse: 50% af totallejen
Fra 34. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100% af totallejen

 

Bemærk venligst at der er tale om et ikke rygerhus og at husdyr ikke er tilladt. Vi udlejer ikke til ungdomsgrupper. Desuden gør vi opmærksom på, at lejebeløbet ikke inkluderer nogen form for forsikringsdækning.